Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí je v dnešní situaci jednou z nejjistějších na trhu. Jde většinou o dlouhodobou investici s nižším, ale garantovaným zhodnocením.  V České Republice již dlouhou dobu patří k oblíbenému druhu investování. Investicí do nemovitosti si investor pořizuje reálný majetek, na který si může „sáhnout" na rozdíl od například akcií nebo státních dluhopisů. Nemovitostí se rozumí buď stavební pozemek, byt či rodinný dům.

Naše společnost nabízí krátkodobé i dlouhodobé investice do nemovitostí. Hlavní výhodou této investice je, že majetek je převáděn přímo na investora nebo leasingovou společnost, vůči které vystupuje investor jako věřitel. Reálným majetkem je tak zajištěna 100% návratnost dané investice.

Jaké nabízíme investiční produkty?

Naše společnost nabízí krátkodobé a dlouhodobé investice do nemovitostí. Krátkodobé investice jsou v horizontu 3-6 měsíců, výjimečně max. 12 měsíců. Zhodnocení je zde  10-20% p.a. Dlouhodobé investice do nemovitostí jsou na dobu od 1 do 15 let.  Investuje se převážně do residenčních nemovitostí (určených k bydlení).

Nemovitosti vykupujeme od klientů, kteří potřebují svoji nemovitost zastavit na krátkou či delší dobu pro potřeby jejich soukromého úvěru, např. na vyplacení exekucí a půjček. Spolupracuje s předními českými hypotečními brokery, leasingovými společnostmi a bankami. Měsíčně k našim partnerům přijde přes 1200 klientů žádajících o hypoteční úvěr. Klient, který nemůže s ohledem na svoji bonitu získat klasickou hypotéku, a potřebuje vyplatit např. exekuce na své nemovitosti, tuto nemovitost převede přímo na investora nebo naši partnerskou leasingovou společnost, která exekuce za klienta vyplatí.

Jaké parametry má dluhodobá investice?

Zpravidla jde o dlouhodobé investice od 1 do 15 let s garantovaným zhodnocením 6 - 12% p.a. v "čistém", tj. po odečtení veškerých nákladů, spojených s převodem, jako je daň z převodu nemovitosti, advokátní služby a další. Dlužník nemovitost v tomto případě převádí na leasigovou společnost. Vůči investorovi zde leasingová společnost figuruje jako dlužník a investor má na nemovitosti zástavní právo. V tomto případě je investorovi vyplacen vždy kromě jeho investice i garantovaný zisk na nemovitosti, a to i v případě, kdy dojde k zesplatnění úvěru žadatele a přípané exekuci nemovitosti. Návratnost investice je přibližně 8 let. Při 15 leté investici tak jde o zhodnocení téměř 200% p.a.

Nabídka pro investory:

  • Investice od 500.000,- Kč
  • Horizont investice je 4-15 let dle volby
  • Investor má zástavní právo na nemovitosti
  • Garantované zhodnocení od 6 do 12% p.a.
  • Odměnu nám neplatíte Vy, ale původní majitel nemovitosti = vždy vyděláte Vy!

Jaké parametry má krátkodobá investice?

Krátkodobá investice má horizont 3-6, výjimečně 12 měsíců. Zhodnocení je zde od 12 do 20% p.a. "čistém", tj. po odečtení veškerých nákladů, spojených s převodem, jako je daň z převodu nemovitosti, advokátní služby a další. Investor má na nemovitosti zástavní právo nebo dlužník nemovitost převádí na investora zajišťovacím převodem. V tomto případě jde o krátkodobou investici, kdy dluh původního dlužníka přeúvěrujeme jiným, většinou dopředu připraveným úvěrem. V případě prodlení původního dlužníka po dohodě s investorem investici prodlužujeme na předem domluvené období, s tím, že investor inkasuje úrokovou "přirážku" na zisku nebo investici v krátké době vyplatíme investorovi hotově oproti převodu nemovitosti.

Nabídka pro investory:

  • Investice od 500.000,- Kč
  • Horizont investice je 3-6, max. 12 měsíců
  • Zhodnocení od 12 do 20% p.a. v "čistém"
  • Investor má na nemovitosti zástavní právo nebo nemovitost ve vlastnictví
  • Odměnu nám neplatíte Vy, ale původní majitel nemovitosti