Zahraniční investoři se v loňském roce intenzivněji zajímali o ČR

Zahraniční investoři se v loňském roce intenzivněji zajímali o Českou republiku.

Hodnota přímých zahraničních investic do tuzemské ekonomiky stoupla meziročně
pětkrát na 207 miliard korun. Jedná se tak o nejlepší výsledek za posledních osm let.

Naprostá většina investic do ČR směřovala ze zemí EU, nejvíce pak možná překvapivě
z Nizozemska (nikoliv např. ze sousedního Německa). V tomto případě šlo o 89 miliard korun.

Výše přímých zahraničních investic, bez reinvestovaného zisku českých dceřiných firem,
činila 89 miliard korun. Reinvestovaný zisk stoupl podle údajů oproti roku 2011 o 80 miliard na 118 miliard korun.

Většinu loňských přímých zahraničních investic činily reinvestované zisky zahraničních firem
působících v tuzemském národním hospodářství. S růstem ekonomiky v roce 2011
se zvýšily také firemní zisky.

Část těchto zisků se vrátila do české ekonomiky formou reinvestic, které se započítávají do přímých zahraničních investic.

autor. Jakub Král

Archiv aktualit »